TIM Dent Živanović najviše raduje rad sa decom svih uzrasta!

Jako je važno da put ka zdravoj oralnoj higijeni započnete na pravilan način. Krucijalno je da zubar bude i, pored stručnosti, osoba koja će putem empatije, ljubaznosti i strpljena prići najmladjima i time ostvariti odnos poverenja kod dece.
Bez obzira na starosnu dob naših mladih pacijenata, u TIM Dent Živanović upoznajemo naše male pacijente prvo sa okolinom. Odgovarajući na sva njihova pitanja, dopuštajući im da se igraju sa odredjenim instrumentima obučeni u doktorske mantile oni postaju pravi mali doktori! Ovakav pristup je mališanima vrlo bitan jer se osećaju sigurnim u našoj ordinaciji, stiču poverenje u doktore i nemaju strah od pregleda stomatologa. Tim pristupom deca nemaju strah ni od instrumenata i zvukova koji oni proizvode i rado sedaju u stolicu i dopuštaju doktorima da započnu pregled.
Posvećujemo puno pažnje i vremena učeći naše najmladje praktičnim preventivnim koracima koje sami mogu da urade i time utemeljujemo zdravu oralnu higijenu. TIM Dent Živanović pruža kompletnu uslugu koja štiti zube Vaše dece od karijesa.

Tooth fissure sealing

Children and teenagers are candidates for sealants due to the likelihood of developing decay in the depressions and grooves. At TIM Dental Office, we recommend that children get sealants on their permanent molars and premolars as soon as these teeth come in. In this way, sealants can protect the teeth through the cavity-prone years of ages 6 to 14.
TIM Dental Office specialist also use dental sealants for babies! Sealants act as a protection of deep depressions or grooves. Baby teeth play such an important role in holding the correct spacing for permanent teeth, it’s important to keep these teeth healthy so they are not lost too early.

Zalivanje fisura zuba

Deca i tinejdžeri su kandidati za zalivanje zbog verovatnoće da će se u udubljenima i dubokim žlebovima griznih površina zuba razviti karijes.
TIM Dent Živanović preporučuje da deca zaliju fisure na trajnim molarima i premolarima čim zubići niknu. Na taj način se štite ovi zubići koji su skloni karijesu u periodu od 6te do 14te godine deteta.
Bebe su takodje kandidati za zalivače! TIM Dent Živanović tretira i bebe i za njih se koriste posebna sredstva koja su potpuno bezbedna. Zalivači deluju kao zaštita od karijesa i propadanja zuba. Zubi kod bebe igraju tako važnu ulogu u održavanju pravilnog razmaka i mesta za trajne zube, stoga je važno održavati ove zube zdravima kako bi se sprečio njihov prerani gubitak.

Prevencija Sredstvima sa Fluorom

TIM Dent Živanović stalno naglašava roditeljima malih pacijenata: sprečavanje karijesa je krucijalno za oralno zdravlje naših najmladjih!
Jedan od načina primene prevencije u našoj praksi je upotreba fluoridnog laka ili gela i on se može primeniti kako na dečije zube tako i na zubiće beba. Tretman uključuje nanošenje sloja laka/gela koji sadrži visoku koncentraciju fluorida; nanosi se na površinu zuba na svakih 6 meseci i time se sprečava njihovo propadanje.
Fluor je od velike pomoći zdravlju zuba jer ih jača i čini ih otpornijim od propadanja!
Oslonite se na stručnjake TIM Dent Živanović koji će voditi Vas kao roditelje i Vaše mališane kroz ceo postupak.

Mali pacijenti su uvek dobro došli u TIM Dent Živanović

Zakažite svoj termin

Bulevar Oslobođenja 307

11010 Beograd (Voždovac), Srbija

Radno vreme

Ponedeljak – Petak: 09h – 20h

Subota: 09h – 15h

error: Content is protected!! All the content on the timdent.rs website is written by Dr Tanja Zivanovic and photos/videos are original or have licenses