maketa aviona ide po skolskoj tabli na kojoj je natpis